Font

ANNONSE

Font

Fant endelig "gulltomt" i Drammen

Dag Klem, Bulk Industrial Real Estate

Med denne strategiske plasseringen inntar vi Drammen.

Mangedoblet omsetning

Tomten Bulk skal utvikle ligger i Kobbervikdalen, med umiddelbar nærhet til E18. Til Drammen er det snaue ti minutter. Til Oslo i øst og Tønsberg lenger sør er det drøye halvtimen. Området omfatter Eikhaugen Nord, nordøst i industriområdet.

Når denne muligheten dukket opp for Bulk var de raske. Eikhaugen er allerede et etablert industriområde med store aktører som Volvo Trucks, NorEngros, Storcash, Scania og Veidekke allerede på plass. Det er kort vei til store byer og hovedfartsårer.

Dag Klem mener det kvalifiserer til betegnelsen «gulltomt». Da kanskje først og fremst for bedrifter som allerede er etablert i Drammen i dag. For dem er det virkelig et knutepunkt.

– For oss som driver med industrilager og logistikk, så er vi opptatt av at brukerne i våre bygg kan ligge på attraktive lokasjoner hvor de får kort kjørevei. I dette tilfellet kan det være aktører som har behov for å knytte seg til Drammen. De kan kanskje ikke ligge i sentrum, men ha distribusjonsbiler herfra og inn til byen, for eksempel, sier han.

Veletablert industriområde

– Vi er lokalisert både nord og sør for Oslo, samt i Sandefjord, men har ingenting mellom der. Vi ser at det er stor etterspørsel i Drammensregionen, men det har vært få tilgjengelige tomter. Med denne strategiske plasseringen inntar vi Drammen. Området er midt i smørøyet, konstaterer Klem.

Dag Klem speider utover skogholtet i Kobbervikdalen like sør for Drammen. Bulk Industrial Real Estate skal utvikle 35 mål her, og etablerer seg dermed for første gang i dette området.

Byggetrinn 1 var klart i 2017

Dag Klem

André Swensen

Det er få tilgjengelige tomter i nærheten av byer og knutepunkter. Kanskje også spesielt for Bulk som er opptatt av bærekraft. De 35 målene de har overtatt på Eikhaugen er et skogsområde direkte tilstøtende til et allerede etablert industriområde.

– Det er eksempelvis veldig få næringstomter igjen mellom Oslo og Gardermoen. Ja, det er mye tomter på Gardemoen, men alle kan ikke ligge der. Ta for eksempel Groruddals-satsningen i Oslo. Hvor skal alle de bedriftene gjøre av seg om det bygges boliger på det området? Alle kan ikke ligge på Gardermoen. Det er flere av disse aktørene som må ligge tett på byen, sier han.

– Jeg synes vi skal berømme grunneiere som tar initiativet til å tilrettelegge sine arealer til denne type industri, sånn vi ser her på Eikhaugen, sier Klem.

Få tilgjengelige tomter

Det er betydelig områdeutvikling og vekst i Drammens-regionen. Knappheten på plass i sentrum gjør at det finnes få eller ingen muligheter til å utvide, eller nedskalere for den delen, tett på der man allerede ligger. Det er også slik at strandnære tomter i Drammensregionen gjerne blir konvertert fra næring til bolig. I sum betyr dette en økt etterspørsel etter industri- og logistikkbygg i området.

– Det finnes aktører i Drammen som må flytte til et større bygg fordi behovet har meldt seg på grunn av veksten. Her kan de flytte inn i et større bygg uten å flytte helt ut av byen, sier Klem.

Nettopp det siste er selvsagt viktig for byen. På den måten beholdes arbeidsplasser og skatteinntekter. Dag Klem mener at det er noe kommunen ser, og tilrettelegger for.

– Drammen kommune er i vekst, og har vært proaktive i mange år. De vet at det er knapphet på tomter, men ønsker denne typen industri velkommen. De vil beholde arbeidsplasser i regionen, fremfor at bedrifter flytter ut, sier Klem.

Kommunen tilrettelegger

Byggetrinn 2 var klart i 2021

Dag Klem, Bulk Industrial Real Estate

Jeg synes vi skal berømme grunneiere som tar initiativet til å tilrettelegge sine arealer til denne type industri, sånn vi ser her på Eikhaugen.
Jeg synes vi skal berømme grunneiere som tar initiativet til å tilrettelegge sine arealer til denne type industri, sånn vi ser her på Eikhaugen.

Fra nord til sør

Det er altså naturlig at Elektroimportøren har blitt i Vestby, men at de havnet der var mer tilfeldig. Vi spoler tiden tilbake noen år. De befant seg i lokaler på Skytta, nord for Oslo. Behovet for mer plass hadde for alvor meldt seg. De flyttet derfor inn i et Bulk-bygg i Brennaveien, samtidig som de signerte et nybygg på Ausenfjell industriområde, men der lot reguleringer vente på seg. Alternativene i området var få. Vestby ble raskeste veien til mål.

– Vi satt med ferdig opparbeidet tomt i Vestby Næringspark, og kunne levere nytt bygg innen ett år, forteller Klem.

– Vår vekst skjedde raskere enn prosjektert. Da Dag fortalte at de kunne ha et nytt lager på plass for oss på 12 måneder, måtte det bare bli sånn, erindrer Swensen.

– Dette har blitt et signalbygg for oss

Cloud, Sky, Smile, World, Plant, Building, Travel, Tree

LES OGSÅ:

HESSELBERG OG BULK:

Prosessen med detaljregulering er allerede i gang med kommunen og grunneier. Målet er å starte byggearbeidene i løpet av 2025, slik at leietakere kan ønskes velkommen i løpet av 2026. En foreløpig analyse viser at det kan bygges lager- og logistikkbygg med inntil 16.400 m² grunnplan og opp mot 13 meter takhøyde på de 35 målene Bulk først overtar. Det er muligheter for at de kan ta over ytterligere 15 mål, men dette må først behandles politisk.

– Vi må forholde oss til offentlige myndigheter vi, så det må ta den tiden det tar. Men vi har en plan om at det skal bli ferdig regulert i sommeren 2025. Da kan vi ha et ferdig bygg her i sommeren eller høsten 2026. Det er fremdriftsplanen, understreker Klem.

Kan gå fort

Bulk og Dag Klem har tro på at lokasjon sammen med deres tilpassede industri-, lager- og logistikkløsninger vil være attraktive, og at området vil være utviklet innen to år etter at reguleringen er på plass.

– Vi er allerede i kontakt med tre aktører allerede, som er Drammens-selskaper i dag, som gjør at dette er en veldig aktuell lokasjon for dem. Vi skal gjøre alt det vi kan for å kna prosjektene og få til en optimal løsning for dem, sier Klem.

– Vi har lang erfaring med å tilpasse både nye og eksisterende bygningsmasser til leietakerne våre og deres behov. Denne erfaringen tar vi med oss til Drammen, fortsetter han.

Med fotfeste i Drammen vil eiendomsutvikleren kunne tilby næringseiendommer nær store byer og knutepunkter langs et større område på Østlandet.

– Etter etableringen her i Drammen vil vi kunne tilby tilgjengelige og tilpassede industri-, lager- og logistikkløsninger langs aksen Oslo-Sandefjord i tillegg til aksen Eidsvoll-Moss, sier Dag Klem.

Er i dialog med flere

Automotive lighting, Motor vehicle, Tire, Hood, Wheel, Car, Window, Bumper

– Har gitt dem fleksibilitet til å vokse der de er

Building, Wood, Floor

LES OGSÅ:

ELEKTROIMPORTØREN OG BULK

Bulk Industrial Real Estate er et forretningsområde innen Bulk Infrastructure Group. Selskapet har som mål å være Skandinavias ledende eiendomsutvikler av lager-, logistikk og industribygg ved å tilby suverene lokasjoner med strategisk beliggenhet og bærekraftige logistikkløsninger.

Med tilgjengelige tomter, gjennomtenkte moderne bygg og en profesjonalisert og gjennomtenkt prosess, leverer Bulk Industrial Real Estate et innovativt, fleksibelt logistikkprodukt, og viser seg som en klasseledende rådgiver og samarbeidspartner. Bulk Industrial Real Estate har siden starten i 2006 bygget mer enn 500.000 kvadratmeter industribygg.

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA.

ANNONSE FOR BULK INDUSTRIAL REAL ESTATE