Font

ANNONSE

– Har gitt dem fleksibilitet til å vokse der de er

Elektroimportøren har opplevd en eventyrlig vekst de siste årene. I Bulk Park Vestby har de økt lager- og kontorkapasiteten i takt med omsetningen. Nå utvider de for tredje gang.

Dag Klem, Bulk Industrial Real Estate

Vi satt med ferdig opparbeidet tomt i Vestby Næringspark, og kunne levere nytt bygg innen ett år.
Field house, Trousers

Mangedoblet omsetning

Det er altså naturlig at Elektroimportøren har blitt i Vestby, men at de havnet der var mer tilfeldig. Vi spoler tiden tilbake noen år. De befant seg i lokaler på Skytta, nord for Oslo. Behovet for mer plass hadde for alvor meldt seg. De flyttet derfor inn i et Bulk-bygg i Brennaveien, samtidig som de signerte et nybygg på Ausenfjell industriområde, men der lot reguleringer vente på seg. Alternativene i området var få. Vestby ble raskeste veien til mål.

– Vi satt med ferdig opparbeidet tomt i Vestby Næringspark, og kunne levere nytt bygg innen ett år, forteller Klem.

– Vår vekst skjedde raskere enn prosjektert. Da Dag fortalte at de kunne ha et nytt lager på plass for oss på 12 måneder, måtte det bare bli sånn, erindrer Swensen.

Fra nord til sør

Omsetningen har mangedoblet seg på få år, fra 200 millioner til 1,6 milliarder kroner. Det er en vekst som ville vært umulig uten fleksibilitet og fysiske utvidelsesmuligheter.

– Bulk skal ikke ta æren for at Elektroimportøren har gjort det så bra, men vi har gitt dem fleksibilitet til å vokse der de er, innleder Dag Klem i Bulk Industrial Real Estate.

– Vi har hatt så hurtig vekst. Hadde vi måttet flytte på oss hver gang, fremfor å utvide der vi er, hadde vi nærmest vært et flyttebyrå, understreker André Swensen, logistikkdirektør i Elektroimportøren.

Vestby har blitt en logistikk-hub. Ingen ulempe for en hurtig voksende grossist og forhandler.

– Infrastrukturen rundt Vestby er bra. Her er vi midt mellom Oslo Havn og Moss Havn og med kort vei til E6. Det treffer alle de tingene man ønsker med et sentrallager, forteller Swensen.

Tilbake i 2017 flyttet Elektroimportøren AS inn i 6200 m² store lokaler hos Bulk Industrial Real Estate i Vestby. Der er de fortsatt, etter ha doblet arealet på samme tomt. Neste år øker de med ytterligere 6400 m² i byggetrinn tre.

Byggetrinn 1 var klart i 2017

Dag Klem

André Swensen

Da de flyttet inn i byggetrinn 1 i 2017 ble plassproblemene løst, men hadde de gått for langt i motsatt retning nå?

– Det var mye tomme plasser i reolene. Interne spørsmål dukket opp. Trengte vi virkelig så store lokaler? Ledergruppen var usikker, erindrer Swensen, som selv var helt sikker.

– Skal du drive netthandel, retail, og ut i proffsegmentet må du ha en fungerende logistikk – og det begynner med et lager, understreker han.

Spørsmålet om de trengte så store lokaler fikk etter hvert svar. Et entydig ja. Da diskusjonen om ytterligere utvidelser dukket opp i 2020, var det full enighet. Elektroimportøren måtte utvide før de trengte det – ellers ville det igjen være for sent.

– Trengte vi virkelig så store lokaler?

Det endte altså med at de flyttet til Vestby, til helt nye kontor- og lagerlokaler med 50 prosent større kapasitet. Men de hadde allerede gått på det André Swensen karakteriserer som en klassiker innenfor logistikk-verden.

– Vi hadde ikke plass nok før vi flyttet. Vi måtte bruke Bring, vi måtte finne andre lager og leide tusen plasser her, tre tusen plasser der. Det hastet med å få tak i varer, men det tok flere dager fordi det skulle ut av noen andres lager igjen. Det var tung logistikk og mye interntransport, forteller han.

Flyttet for sent

Byggetrinn 2 var klart i 2021

Vi hadde ikke plass nok før vi flyttet. Vi måtte bruke Bring, vi måtte finne andre lager og leide tusen plasser her, tre tusen plasser der.

André Swensen, Elektroimportøren

Vi hadde ikke plass nok før vi flyttet. Vi måtte bruke Bring, vi måtte finne andre lager og leide tusen plasser her, tre tusen plasser der.

Pilene fortsatte nemlig å peke rett oppover for Elektroimportøren, med stadig økende kundemasse og omsetning. Behovet for mer plass kom raskt, og både Bulk og Elektroimportøren hadde vilje og evne til å smi mens jernet var varmt.

I 2020 inngikk de en leieavtale på nye 6400 m². Januar neste år står ytterligere 6400 m² klart til bruk for Elektroimportøren på samme tomt. Da vil de ha totalt 19000 m² med lagerareal og kontorer i Bulk Park Vestby.

– Tvilen er fjernet og alle er enige hos oss. De siste årene har vist oss at dersom du skal oppfylle det kommersielle ønsket med vekst, må du ha en grunnmur, og det er logistikken, understreker Swensen.

– Internt i selskapet har synet på logistikk endret seg. Kravene til netthandel er helt andre enn i 2015. Da var ventetid på fire-fem dager akseptabelt hos Elektroimportøren. Etter at vi flyttet til Vestby, har du kunnet hente på ditt lokale postkontor dagen etter bestilling. Det er kommersielle hensyn som går hånd i hanske med logistikk som fungerer. Det gjorde byggetrinn 2 til en veldig enkel diskusjon, det samme med byggetrinn 3, fortsetter han.

Stadig økende

Byggetrinn 3 på vei opp

André Swensen, Elektroimportøren

De siste årene har vist oss at dersom du skal oppfylle det kommersielle ønsket med vekst, må du ha en grunnmur, og det er logistikken.

Bulk Industrial Real Estate er et forretningsområde innen Bulk Infrastructure Group. Selskapet har som mål å være Skandinavias ledende eiendomsutvikler av lager-, logistikk og industribygg ved å tilby suverene lokasjoner med strategisk beliggenhet og bærekraftige logistikkløsninger.

Med tilgjengelige tomter, gjennomtenkte moderne bygg og en profesjonalisert og gjennomtenkt prosess, leverer Bulk Industrial Real Estate et innovativt, fleksibelt logistikkprodukt, og viser seg som en klasseledende rådgiver og samarbeidspartner. Bulk Industrial Real Estate har siden starten i 2006 bygget mer enn 500.000 kvadratmeter industribygg.

Elektroimportøren har altså vokst i tre etapper på samme tomt, men de har ikke hatt noen eksklusiv rett, eller opsjon, til å utvide. Likevel har mye løst seg til det beste for begge parter.

– Vi kunne ha utviklet tomten i perioden, men vi har valgt å reservere så mye vi kan, nettopp for at de skulle ha forutsigbarheten for vekst. Vi har fulgt Elektroimportøren i mange år og hatt veldig tro på dem, sier Dag Klem.

– Vi har hatt et lojalitetsforhold og en åpenhet rundt at dersom andre kom på banen skulle vi varsle Elektroimportøren slik at vi ikke låste dem inne, fortsetter han.

Det er liten tvil om at Elektroimportøren og Bulk Industrial Real Estate har funnet felles grunn.

– Når vi nå har signert for byggetrinn nummer tre er det ikke bare fordi de eier tomta, det er fordi vi har funnet en partner, sier André Swensen.

Fruktbart partnerskap

Elektroimportøren ble etablert i 1994 og har en sterk posisjon i Norge som grossist og forhandler innen elektromateriell, varme og belysning. Selskapet kan tilby produkter både til profesjonelle og privatkunder gjennom tre distribusjonskanaler; 27 varehus spredt over hele landet, en nettbutikk og et kundesenter.

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA.

ANNONSE FOR BULK INDUSTRIAL REAL ESTATE