Font

ANNONSE

– Dette har blitt et signalbygg for oss

Flyttingen fra Ulven for et par år siden har samlet Hesselberg. Etter drøye tre år ved Bulk Park Lindeberg stråler fortsatt administrerende direktør Per Erik Pedersen i Hesselberg Truck.

Per Erik Pedersen, COO i Hesselberg

Kundene våre ser oss som én leverandør, uansett om det er snakk om Komatsu, Linde eller noe annet og det må vi prøve å utnytte.

Mangedoblet omsetning

Pedersen innrømmer at de jobbet i siloer tidligere, men det finnes mye felles grunn, og det har de de gjort noe med nå. Som Hesselberg AS vil de være forhandlere av anleggsmaskiner fra blant annet Komatsu-Bomag og Manitou, samt gaffeltrucker fra Linde

– Tidligere var det nok sånn at vi ikke helt kjente til hverandre på tvers internt. Vi tok grep og samlet oss da vi kom hit. Vi gikk over til å ha felles møter. Ikke minst har vi nå felles delelager, og vi har klart å hente synergier på verkstedet, forteller Pedersen.

– Kundene våre ser oss som én leverandør, uansett om det er snakk om Komatsu, Linde eller noe annet og det må vi prøve å utnytte. Det er viktig for meg at en selger i truck tipser om en gravemaskin og motsatt. Det er jo oss de skal selge, fortsetter han..

Fra silo til samling

– Det å komme hit var som å komme til himmelen.

I 2020 stod det nye hovedkontoret klart på Lindeberg. I en moderne bygning på 16.000 m2 og på en 40-mål tomt samlet Hesselberg seg under samme tak. Flere år etter flyttingen, og med pandemien fjernt i bakspeilet, gliser Hesselberg-sjefen bredt på omvisning.

– Her har vi fått samlet alt på et sted. Her har vi landet. Dette har blitt et signalbygg for oss, konstaterer han.

Flyttingen fra Ulven til Bulk Park Lindeberg har samlet Hesselberg. Etter drøye tre år ved Bulk Park Lindeberg stråler fortsatt COO Per Erik Pedersen.

Byggetrinn 1 var klart i 2017

Dag Klem

André Swensen

Automotive tire, Motor vehicle

– Aller først handlet det om å finne riktig lokasjon og tomt. Når Hesselberg skulle flytte ut av Oslo, var det et krav at de ansatte måtte kunne komme seg dit via kollektivtransport.

Det er normalt sett ikke et steinkast til toget på industriområder som dette, men på Lindeberg er det faktisk dét. Seks minutters gange unna ligger togstasjonen, som igjen er en elleve minutters togtur fra kollektivknutepunktet Lillestrøm. Det var en av de avgjørende faktorene for å velge nettopp denne lokasjonen.

– Da begynte prosessen med å kna prosjektet. Vi reiste rundt og så på hva andre hadde gjort. Sammen med Hesselberg tok vi med de gode tingene og bakte det inn i bygget, sier Klem.

De samlokaliserte både verksted og lager for truck og maskin med vaskehall, kaldthall og testområder for tungt maskineri. Selvsagt finner vi moderne fasiliteter i form av kontorer, møterom, kantine og treningsrom.

Perfekt plassering

Bulk Industrial Real Estate har bygget et femtitalls prosjekter det siste drøye tiåret. Det var verdifull kompetanse å ha i bagasjen da de skulle finne et nytt hjem til Hesselberg. For det var ikke rett frem å finne egnet sted og lokaler. Hesselberg ønsket nemlig å eie lokalene selv. Dermed hadde de både høyere budsjett, og større eierskap til prosessen enn de fleste andre.

– Vi setter jo veldig ofte opp lager- og logistikkbygg, men dette er mye mer enn det. Det er et avansert bygg, spesialtilpasset Hesselbergs behov, sier Dag Klem i Bulk Industrial Real Estate.

Avansert bygg

Byggetrinn 2 var klart i 2021

Dette er en del av virksomheten vi ønsker å utvide videre, og det har vi muligheten til å gjøre nå.

Per Erik Pedersen, COO i Hesselberg.

Dette er en del av virksomheten vi ønsker å utvide videre, og det har vi muligheten til å gjøre nå.

Fra nord til sør

Det er altså naturlig at Elektroimportøren har blitt i Vestby, men at de havnet der var mer tilfeldig. Vi spoler tiden tilbake noen år. De befant seg i lokaler på Skytta, nord for Oslo. Behovet for mer plass hadde for alvor meldt seg. De flyttet derfor inn i et Bulk-bygg i Brennaveien, samtidig som de signerte et nybygg på Ausenfjell industriområde, men der lot reguleringer vente på seg. Alternativene i området var få. Vestby ble raskeste veien til mål.

– Vi satt med ferdig opparbeidet tomt i Vestby Næringspark, og kunne levere nytt bygg innen ett år, forteller Klem.

– Vår vekst skjedde raskere enn prosjektert. Da Dag fortalte at de kunne ha et nytt lager på plass for oss på 12 måneder, måtte det bare bli sånn, erindrer Swensen.

AS Sigurd Hesselberg ble etablert i 1897, og konsernet har ca. 290 ansatte og er et finansielt solid og norskeid selskap med aktiviteter innenfor flere markeder. Hesselberg består av flere datterselskap, Hesselberg Maskin AS, Hesselberg Truck AS, Hesselberg Eiendom og Hesselberg Maskin AB i Sverige.

Konsernet hadde en samlet årlig omsetning på 1,4 milliarder kroner i 2019. Hesselberg er eneleverandør av Komatsu, Bomag, Manitou, Linde og CVS Ferrari i Norge. Med dette er Hesselberg en av anleggsbransjens største maskinleverandører med landsdekkende salgs- og servicenett.

Det at Hesselberg har god boltreplass gjør også at de kan legge mer trykk på kursvirksomheten sin. På Lindeberg har Hesselberg Academy to nye kurslokaler, med tilstøtende lokaler for praktisk øving, enten det dreier seg om gaffeltrucker, teleskoptrucker, lift, kran eller gravemaskin.

– Vi har jo alt på huset og alle kurs du egentlig har behov for, enten om du er i transportbransjen, anleggsbransjen eller logistikkbransjen. Kursrommene er operative både dag og kveld, forteller Pedersen.

– Dette er en del av virksomheten vi ønsker å utvide og utvikle videre, og det har vi muligheten til å gjøre nå, fortsetter Hesselberg-sjefen.

Gir mulighet til utvikling

Byggetrinn 3 på vei opp

Dag Klem, Bulk Industrial Real Estate

Her er det faktisk 450 arbeidsplasser. Det er det veldig givende å få være med på å skape.

Det er liten tvil om at dette er et bygg Hesselberg har blitt fornøyd med. Kanskje mer presist et godt hjem for alt fra lærlinger til ledelse.

– Jeg har aldri hatt så mye besøk av eksterne kunder som jeg har her. De ansatte er stolte av å være her. Før inviterte de seg bort til kunder. Nå inviterer de inn. For meg så er det en stor, stor fordel med å være her, sier Pedersen.

– Men det aller viktigste for meg er at vi har plass til å vokse, og at vi viser at vi ønsker å gå videre i tretti år til. Sist, men ikke minst at vi tar vare på folkene som er her, sier Per Erik Pedersen.

Stolte ansatte

Material property, Publication, Font
Smile, Chair

Hesselberg ble på mange måter en slags bjellesau for området. I tur og orden har aktører som Alimenta, PetXL, Sigurd Stave Maskin, Hydroscand og Etman flyttet inn her. Naboskapet er utvilsomt godt på Lindeberg. Linde-truckene fra Hesselberg durer rundt i mange av byggene og Hydroscand har et eget slangeverksted hos sin nabo Hesselberg.

Den siste innflytteren er blomsterleverandøren Hilverda De Boer som skal inn i det nye konseptet Bulk Wood. Med bærende konstruksjoner i treverk og over 50 prosent lavere karbonfotavtrykk enn tradisjonell stålkonstruksjon, utgjør Bulk Wood et nytt langt steg i bærekraftig retning for Bulk Industrial Real Estate, men det er en helt egen historie.

Bulk Park Lindeberg står altså i dag ferdig med virksomheter i alle bygg på rekordtid. Eiendomsutvikleren kjøpte dette jordet langs E6 nord for Lillestrøm i desember 2016.

– Vi fikk eiendommen regulert og opparbeidet med tilhørende infrastruktur samt etablert ankomst via kommunal vei. På tre år fylte vi opp området med 11 nybygg . Nå er Bulk Park Lindeberg fylt opp av leietagere, sier Klem.

Dag Klem er stolt av hva de har fått til på få år ved Bulk Park Lindeberg, og det er særlig én ting han ønsker å fremheve.

– Her er det faktisk 450 arbeidsplasser. Det er det veldig givende å få være med på å skape.

Fylt opp av leietagere

Bulk Industrial Real Estate er et forretningsområde innen Bulk Infrastructure Group. Selskapet har som mål å være Skandinavias ledende eiendomsutvikler av lager-, logistikk og industribygg ved å tilby suverene lokasjoner med strategisk beliggenhet og bærekraftige logistikkløsninger.

Med tilgjengelige tomter, gjennomtenkte moderne bygg og en profesjonalisert og gjennomtenkt prosess, leverer Bulk Industrial Real Estate et innovativt, fleksibelt logistikkprodukt, og viser seg som en klasseledende rådgiver og samarbeidspartner. Bulk Industrial Real Estate har siden starten i 2006 bygget mer enn 500.000 kvadratmeter industribygg.

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA.

ANNONSE FOR BULK INDUSTRIAL REAL ESTATE