Men laderampene levert av Supercharge løser mer enn forutsigbarhten.

– Plass er argument nummer én for oss

Men laderampene levert av Supercharge løser mer enn forutsigbarheten.

Det eneste som er forutsigbart ved lading langs vei for tunge lastebiler er at kostnaden er høy. Bakehuset har derfor gått for ladeinfrastruktur ved eget hovedkvarter.

– Vi har levert en portløsning til dem der de kan lade bilene på rampe, mens de laster eller losser, innleder Tore Amdal, salgs- og markedsdirektør i Supercharge.

Vi skal tilbake til Supercharge og hva de tenker, men først svinger vi innom Økern.

Bakehuset er en del av Norgesgruppen som har et mål om å drive klimanøytralt innen 2030. Transporten av de 230.000 daglige brødene som skal ut i butikkene skal elektrifiseres, og Bakehuset har allerede anskaffet flere EL-lastebiler fra Scania.

For å effektivisere driften har bakeriet i Oslo fått på plass et kabinett som forsyner strøm til seks lasteporter som muliggjør lading der bilene ofte står. Systemet fungerer slik at du trekker ned en bom fra et overliggende lade-rack. En løsning som legger beslag på et minimum av plass. Nettopp det var vesentlig for Bakehuset.

Mode of transport, Motor vehicle, Automotive tire, Jeans, Bus, Wheel, Smile
Vi har ikke mulighet til å sette opp flere store lynladere, og parkere lastebiler andre steder enn der de er i dag.
Font, Rectangle

Øystein Svae Johansen, logistikksjef Bakehuset

Knapphet på areal

Bakeriet er lokalisert i et travelt og trangt industriområde langs E6 i hovedstaden. Her er areal en knapphetsfaktor.

– Det er all hovedsak tilgang på plass som har gjort at vi hele tiden har ønsket en løsning der vi kan lade på lasteplassene ved rampe. Vi har ikke mulighet til å sette opp flere store lynladere, og parkere lastebiler andre steder enn der de er i dag, forteller Øystein Svae Johansen, logistikksjef i Bakehuset.

– Plass er argument nummer én for oss, men også at vi sparer tid gjennom at vi slipper å flytte biler til et annet sted. Hvis vi skulle hatt seks lynladere, så måtte vi ha allokert et ganske stort eiendomsområde, og så måtte noen organisert flytting av disse bilene, fortsetter han.

Land vehicle, Automotive tire, Wheel, Hood, Grille, Sky

Konseptet Supercharge har tegnet opp er ikke først og fremst påtenkt situasjoner der bilene står parkert for natten. Hensikten skal være topplading i de periodene bilene likevel står stille for å bidra til å holde effektiviteten oppe. En rask og kostnadseffektiv hurtiglading som i sum skal redusere tiden kjøretøyet trenger å stå i ro.

– Du skal ikke trenge å lade lastebilen hundre prosent opp, men nok til å komme deg igjennom skiftet. Dette skal være et bidrag. Lader man med 150 kW effekt, har man i teorien fylt på 50 prosent av en batteripakke på 300 kWt i løpet av en time, understreker Tore Amdal i Supercharge.

– Logistikkselskap lever av å produsere tid på veien. De får ikke betalt for å stå stille. Den tiden de kan bruke på å topplade når bilen står i ro ved lasting, lossing eller lunsj er veldig viktig, fortsetter han.

– Skal være et bidrag

Bakehusets biler går stort sett om natten for at butikkene skal kunne by på ferskt brød fra de åpner klokken syv. Distribusjonsbilene er gjerne tilbake på Økern innen klokken ni om morgenen. Da har de anledning til å lade frem til de skal begynne å rulle igjen noen timer etter midnatt. Det gir nok ladetid til at batteriene er fulladet når sjåførene kommer på jobb. Behovet for lading langs vei er per nå ikke til stede.

– Det kan bli aktuelt i fremtiden at vi legger om rutene og at noen sjåfører må ta kjøre- og hviletidspausen sin når de lader langs veien, sier Svae Johansen, før han raskt legger til:

– Men det er klart, infrastrukturen ute på veiene er ikke veldig utviklet ennå så det er jo alltid et sjansespill. Er det ledig der når sjåføren skal ha pause, er det plass, og virker laderen?

Manglende infrastruktur

I dag har Bakehuset tre elektriske Scania-er i drift, med ytterligere syv i bestilling som skal leveres sommeren 2024. Ved lasterampene er det også montert seks ladearmer. Kabinettet som står inne i bygget er på 360 kW. Kraften fordeles på antallet som lader, opp til 180 kW per kabel, noe som i dag er litt over hva selve bilen kan ta imot. Med batteristørrelse på 165 kWt betyr det lading fra 0-100 prosent på snaue tre timer når alle ladepunktene er benyttet. Et vesentlig poeng er selvsagt også at bilene lader mens de likevel står i ro.

– Til vårt bruk i dag holder det med 60 til 90 kilowatt i kraft per punkt. Bilene er såpass lenge stasjonert der. De laster og losser ved porten, men vi har mye tid til rådighet da vi ikke bruker disse bilene døgnkontinuerlig på tre skift. Når de er ferdig med å kjøre ut for dagen, så står de uansett parkert ved rampene, forteller Svae Johansen.

Løsningen

Polo shirt, Smile, Jaw, Sleeve, Collar

Tore Amdal, Supercharge AS

Logistikkselskap lever av å produsere tid på veien. Tiden de kan bruke på å topplade når bilen står i ro ved lasting, lossing eller lunsj er veldig viktig.
Font, Rectangle

På Økern trekker de altså ned en bom ved lading, noe som er godt egnet et sted der himmelen er tak, som her. Det er ikke alle steder det ser slik ut. Supercharge har derfor også et konsept tilpasset lav høyde der laderen er montert på veggen mellom lastebilene. Denne vil fungere som en bom som står oppe og trekkes ned i 90 grader for å lade.

– I prinsippet har vi to løsninger, så tilpasser vi det på lokasjon. På begge er det kapasitet til seks ladepunkter med dynamisk lastbalansering fra 60 – 180 kW.

Det finnes mange forskjellige løsninger, om det er bakkemonterte ladere eller ladekabler i brønn. Amdal mener at deres plassbesparende konsept er svært gunstig for tunge og store lastebiler.

– Det hender at noe av dette blir kjørt over, ting blir rygget på. Det er gjerne ikke mer enn 60-70 cm mellom hver port, og du kan jo tenke deg når du skal rygge på plass en stor lastebil – da er det lett å rive med seg dette, sier han.

En av flere grunner til at disse plassbesparende ladeløsningene et konsept Amdal og Supercharge har veldig god tro på.

– Ved Bakehuset er det ganske klassisk. Det er smalt og trangt, med portløsning og rampe. Jeg tror flere kan kjenne seg igjen i det, sier han.

Fra toppen eller enden

Supercharge har skissert og bistått med planlegging, prosjektering og installasjon av ladestasjonene spesifikt for Bakehuset, men hele tiden med tanke på at dette skulle kunne bli hyllevare. Noen humper i veien har det vært på veien hit, men Øystein Svae Johansen har en viss forståelse for det

– Det er upløyd mark, og da er det veldig vanlig i industriproduksjon at man støter på tekniske problemer i oppstartsfasen. Dette har vært litt nytt både for dem og oss. Det fungerer jo i dag, og jeg tror det kommer til å bli enda bedre på sikt, sier han.

– Dette har vært en slags pilot, og det er nytt for oss. Vi har absolutt støtt på noen utfordringer, men vi har løst dem. Det er et nytt prosjekt, men vi har lært utrolig mye av dette, forteller Tore Amdal.

Erfaringen er gull verdt.

– Dette vil bli et viktig satsningsområde for oss fremover, fortsetter han.

Pilot

i Supercharge AS står verdier som kunnskap, erfaring og innovasjon sentralt.

Forretningsideen bygger på innovativ lading til det profesjonelle markedet. Supercharge sine lade- og energiløsninger gjør det mulig for aktører innen kollektivtransport, logistikk, byggeplasser og øvrig biltrafikk å gå fra fossilt drivstoff til elektrisk. Supercharge jobber for en bærekraftig omstilling.

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA.

ANNONSE FOR SUPERCHARGE AS