ANNONSE

Material property, Font

Løser de vanskelige oppdragene for Cuveco

– De har et nettverk og samarbeidspartnere i Europa som passer vår innkjøpsstruktur, sier Hans-Erik Kolberg, sourcing manager i Cuveco.

Cuveco er spesialister på drikkevareimport til Norge. For de litt mer kinkige oppdragene velger de Nortrail som transportør.

Løser de vanskelige oppdragene for Cuveco

– De har et nettverk og samarbeidspartnere i Europa som passer vår innkjøpsstruktur, sier Hans-Erik Kolberg, sourcing manager i Cuveco.

Cuveco er spesialister på drikkevareimport til Norge. For de litt mer kinkige oppdragene velger de Nortrail som transportør.

Hans-Erik Kolberg, sourcing manager i Cuveco

Nortrail tenker gjerne litt utenfor boksen og forsøker å se løsninger som ikke er tradisjonelle. De har funnet løsninger hvor kanskje andre ikke ser den samme.

Cuveco er spesialister på drikkevareimport til Norge. For de litt mer kinkige oppdragene velger de Nortrail som transportør.

Dette markedet er lite og skjermet, samt veldig regulert og kontrollert grunnet det høye avgiftsnivået på varene som fraktes.

– Det krever inngående kontroll og kompetanse for å holde styr på dette her, og man må ha godkjenning for ha lov til å drive. Vi er en av tre større aktører i Norge, forteller Kolberg.

Kundene til Cuveco er importører innenfor deres egen eierstruktur i Solera, frittstående enkeltimportører eller importørkonsern.

Denne importen krever ganske mye integritet, kontroll og system fra vår side. Det er det vi har spesialisert oss på. Der kommer Nortrail inn som en viktig samarbeidspartner for oss som en av transportørene vi benytter, forklarer Kolberg.

For Cuveco har ingen lastebiler, de kjører ingen transporter. Hos dem stopper internkompetansen og eierskapet til jobben på innkjøpet. Derfra setter de sin lit til transportøren.

– I og med at dette er så strengt regulert, er det veldig viktig med grensepasseringer og fortolling. At vi får det vi faktisk har bestilt og at dokumentene stemmer fra A til Å. Dette er Nortrail gode på, roser Kolberg.

Strengt regulert

Cuveco er en del av en bransje som stiller svært høye krav til logistikken. Det handler om mye mer enn å frakte noe fra A til B. Ja, leveringspresisjon er en nøkkel, men det handler også om kommunikasjon og pålitelighet, spesialhåndtering og sikkerhet.

– Disse varene er jo også sensitive for temperaturer og sånne ting. Hvis vi har en transport som blir stående fast kan det være krise for våre varer, sier Kolberg.

– Cuveco er nødt til å ha en partner de kan stole på i alle ledd. Vi tilfredsstiller de strenge kravene de setter, understreker Christian H. Whist, driftsdirektør i Nortrail.

Nortrail har agentnettverk på steder, og i land hvor det kan være vanskelig å operere. Eksempelvis gjør avgiftsnivået til at det er et enda strengere på de britiske øyer enn i Norge.

– Der opererer de under det såkalte «bonded warehouse» (tollager). De har også lisens for å transportere alkohol. I det hele tatt er Nortrail spesielt gode i Storbritannia. Der har de en ledende posisjon gjennom sitt samarbeid med RW Freight som er deres agent der. Som da gjør at de har et fortrinn med hensyn til å flytte våre typer varer, sier Kolberg.

Cuveco henter drikkevarer, oftest vin eller andre alkoholholdige drikker, fra de fleste hjørner av Europa.

– Vi bruker Nortrail på andre, litt vanskelige steder som kanskje ikke har de aller største volumene, men gjerne mange hentesteder. Her er Nortrail spesialister. De tenker gjerne litt utenfor boksen og forsøker å se løsninger som ikke er tradisjonelle. De har funnet løsninger hvor kanskje andre ikke ser den samme, sier Kolberg.

Hjørnene av Europa

Alvaro Avalos, produksjonsleder, Bilskadesenteret Ringerike.

Det betyr flere folk på oppretting, enda større mengder med lakkjobb som skal igjennom, og vi må ha større delelager.
Vehicle registration plate, Automotive tire, Cloud, Sky, Wheel, Water, Truck
Mode of transport, Motor vehicle, Wheel, Sky, Tire, Water, Blue, Truck, Mountain
Fixture

EFFEKTIVT: Det tok kort tid før Bilskadesenteret Ringerike hadde fått løst to problemer med én og samme løsning. Areol satte opp en mesanin med lager på toppen, og forarbeidssoner under.

Vi kjøper brukt
Verdivurdering, demontering og frakt
Klikk her for å lese mer om prosessen på areol.no
Hvorfor handle brukt?
Bærekraft, miljø og økonomi
Klikk her for å lese mer om fordelene ved å handle brukt

Hans-Erik Kolberg, sourcing manager i Cuveco.

Jeg er imponert over at de klarer å finne løsninger som ikke er så kostbare, basert på kunnskap, nettverk og partnere.

«Hubbingen» Nortrail tilbyr er svært verdifull for Cuveco med et lappeteppe av mindre produsenter på vanskelig tilgjengelige steder. Da er Nortrail i stand til å sy sammen en løsning som blir fordelaktig både med tanke på gjennomføring og pris.

– Det er verken rasjonelt eller bærekraftig å ta varene direkte fra vingården i Armenia og rett til Norge. Da er det bedre å ta det via en hub i Hellas hvor jeg kan få med varer både fra Ukraina og fra øyer i Middelhavet. På den måten kan jeg få alt i én full boks opp til Norge. Dette har Nortrail jobbet mye med. Jeg er imponert over at de klarer å finne løsninger som ikke er så kostbare, basert på kunnskap, nettverk og partnere, sier Kolberg.

– Det er spennende. Det er veldig variabelt. Det er dette vi synes er gøy, skyter Whist inn.

Så lave kostnader som mulig er selvsagt en avgjørende faktor. Det må være konkurransedyktig. Når jeg spør om dette kan klassifiseres som spesialtransport, kommer svaret kontant fra Kolberg.

– Ja, det grenser til spesialtransport, men jeg vil ikke betale for det. Jeg vil ha en partner som løser dette i et så standardisert opplegg som overhodet mulig uten at det galopperer av gårde på prissiden.

Konsolidering av godset

Tire, Wheel
Hvorfor handle brukt?
Bærekraft, miljø og økonomi
Klikk her for å lese mer om fordelene ved å handle brukt
Vi kjøper brukt
Verdivurdering, demontering og frakt
Klikk her for å lese mer om prosessen på areol.no

Christian Whist, driftsdirektør Nortrail

Vi har et sterkt nettverk ute i Europa som setter oss i stand til å levere større volum, samtidig er vi ikke så store og tunge at vi mister fleksibiliteten. Der er vår styrke.
High-visibility clothing, Workwear, Product, Human, Sleeve, Yellow

Cuveco har kjøpt transporttjenester av Nortrail i 18 år. Det er ingen tilfeldighet. De er store nok til å tilby alle typer transporter, men ikke større enn at de alltid er svært løsningsorienterte sammen med kunden.

– Det er vår styrke. Vi har et sterkt nettverk ute i Europa som setter oss i stand til å levere større volum, samtidig er vi ikke så store og tunge at vi mister fleksibiliteten, sier Christian H. Whist.

– Det er en fordel for oss. De er «hands-on». Jeg samarbeider også med store verdensomspennende transportselskaper, og det er en helt annen måte å kjøpe transport på. Det er via såkalte «Control Towers» og på en måte mer systemsatt, og ikke så spisset. Det fungerer det også, men det er noe helt annet.

– Nortrail har spesialkompetanse. Det er derfor jeg bruker dem, avslutter Hans-Erik Kolberg i Cuveco.

Langvarig forhold

Dress shirt, Flash photography, Forehead, Sleeve, Standing, Collar

Christian H. Whist, driftsdirektør Nortrail

Vi har et sterkt nettverk ute i Europa som setter oss i stand til å levere større volum, samtidig er vi ikke så store og tunge at vi mister fleksibiliteten. Det er vår styrke.
 • Nortrail, grunnlagt i 1967, er en norsk speditør som er spesialisert innenfor internasjonal transport og logistikk.
 • Nortrail er i dag en av de ledende privateide speditørene i Norge.
 • Nortrail har et velutviklet agentnettverk for bil, sjø og fly og tilbyr forsendelser fra alle verdenshjørner.
 • Nortrail tilbyr løsninger for alle typer kunder og volumer.
 • Nortrail er kjent for å kunne tilby kundene innovative løsninger og personlig service.

Nortrail

Alvaro Avalos, produksjonsleder, Bilskadesenteret Ringerike.

Det betyr flere folk på oppretting, enda større mengder med lakkjobb som skal igjennom, og vi må ha større delelager.
Vehicle registration plate, Automotive tire, Cloud, Sky, Wheel, Water, Truck
Mode of transport, Motor vehicle, Wheel, Sky, Tire, Water, Blue, Truck, Mountain
Fixture

EFFEKTIVT: Det tok kort tid før Bilskadesenteret Ringerike hadde fått løst to problemer med én og samme løsning. Areol satte opp en mesanin med lager på toppen, og forarbeidssoner under.

Vi kjøper brukt
Verdivurdering, demontering og frakt
Klikk her for å lese mer om prosessen på areol.no
Hvorfor handle brukt?
Bærekraft, miljø og økonomi
Klikk her for å lese mer om fordelene ved å handle brukt

Christian Whist, driftsdirektør Nortrail

Vi har et sterkt nettverk ute i Europa som setter oss i stand til å levere større volum, samtidig er vi ikke så store og tunge at vi mister fleksibiliteten. Der er vår styrke.
 • Nortrail, grunnlagt i 1967, er en norsk speditør som er spesialisert innenfor internasjonal transport og logistikk.
 • Nortrail er i dag en av de ledende privateide speditørene i Norge.
 • Nortrail har et velutviklet agentnettverk for bil, sjø og fly og tilbyr forsendelser fra alle verdenshjørner.
 • Nortrail tilbyr løsninger for alle typer kunder og volumer.
 • Nortrail er kjent for å kunne tilby kundene innovative løsninger og personlig service.
 • Les mer på www.nortrail.no

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA.

ANNONSE FOR NORTRAIL

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA.