ANNONSE

Material property, Font

Et dansk-norsk ekteskap som jakter gullbryllup

Jesper Bundgaard Madsen

Vi opplever SuperSpeed-skipene som svært effektive og pålitelige.

Ordene tilhører Jesper Bundgaard Madsen, administrerende direktør i Vendelbo Spedition. Utenfor kontoret hans i Hjørring er bilene i ferd med å lastes opp. Senere samme kveld skal Skagerrak passeres, med hjelp av Color Lines effektive skipsgiganter.

– Firmaet vårt er over 50 år gammelt, og vi har alltid drevet med transport til og fra Norge. I takt med stadig større fokus på Norge, som har vært vårt hovedmarked de siste tjue årene, har vi også brukt Color Line mer og mer, sier Bundgaard Madsen.

– Nå har vi vært gode samarbeidspartnere i over 30 år. Og det er ingen tvil om at Color Line også fremover vil være en svært viktig partner når vi skal utvikle oss videre.

Store deler av landet

Vendelbo Spedition teller rundt 80 ansatte, og har om lag 40 biler som sendes hyppig til og fra naboen i nord. Godset som fraktes er variert.

– Ca. halvparten av det vi frakter, er kjøkken og benkeplater. Vi leverer fra danske, tyske og svenske produsenter direkte til norske sluttbrukere. Den andre halvparten består av kjøl og frys, og vanlig stykkgods. For eksempel frakter vi en god del til norsk oljeindustri, forteller direktøren.

Bundgaard Madsen påpeker at distribusjonsnettverket er stort. Ut fra hovedbasen i Danmark går turen videre til store deler av Norge.

–  Vi distribuerer fra Hjørring til alle plasser i Norge hver uke, det kan være fra Kristiansand til Kirkenes. Derfor har vi også behov for å bruke mange fergeavganger.

Da melder det seg et naturlig spørsmål, hvilke erfaringer har de gjort med Color Line over flere tiår?

– De har alltid vært viktige for oss. I ethvert langvarig forhold, vil det være noen gode og mindre gode dager, men alt i alt har det utvilsomt vært et verdifullt samarbeid, smiler Bundgaard Madsen.

Han trekker frem noen nøkkelpunkter som helt sentrale for at de har bygd opp store deler av sin transport rundt Color Lines avganger.

– Vi opplever SuperSpeed-skipene som svært effektive og pålitelige. De seiler mer eller mindre alltid til tiden og kommer frem når de skal, noe som er helt vesentlig for oss og våre kunder. Det gir oss en forutsigbarhet som er helt topp, begynner Vendelbo-mannen, før han kommer inn på en naturlig utfordring:

– Enkelte dager det blåser opp til storm, kan det bli utsettelser eller kanselleringer. Været er det ingen som rår over. Det som da er viktig er å få beskjed i god tid slik at vi raskt kan finne alternativer. Her synes jeg Color Line har blitt langt bedre til å informere de siste årene.

Pålitelig

Åpner for enda større forutsigbarhet

Trond Tønjum, konserndirektør i Color Line Cargo, kan fortelle at Hirtshals Havn planlegger utvidelse. Noe som kan styrke forutsigbarheten ytterligere for cargo-kundene.
– For Color Line er planene om en ny og mer beskyttende havneinnseiling, samt større havnebasseng, veldig positivt, fastslår Tønjum.
I dag har SuperSpeed-skipene væravhengige begrensninger. Når det blåser som mest, spesielt enkelte dager i vintermånedene, er den store utfordringen innseilingen til Hirtshals.
– Ny innseiling vil gjøre at SuperSpeed-ene trygt kan seile når uværet er som verst. Prosessen er i gang, og vi håper at dette er på plass i løpet av et par år, sier Tønjum.

Når Vendelbo-godset er trygt plassert i SuperSpeed over Skagerrak, står bilene gjerne i nærheten av en annen trofast kunde – Håkull AS.

– Det har vært et samarbeid som har fungert så lenge Color Line har hatt disse rutene. Relasjonen mellom oss og Color Line har alltid vært god, sier Tor Grindheim.

Markedssjefen i Håkull kan fortelle at selskapet i fjor sendte snaue 6.000 enheter med Color Line.

– Vi frakter mye forskjellig, men det er innenfor det tørre element som er vårt hovedprodukt, sier han.

Med hovedkontor i Sandnes, bruker Håkull Kristiansand-ruta hyppigst. Mens selskapets avdeling i Danmark, som har trafikk til hele Norge, oftere faller ned på Larvik.

– Samlet sett går transporten med Color Line veldig bra. SuperSpeed-skipene ser ut til å tåle Skagerrak veldig godt. Normalt sett oppleves denne overfarten som en stabil og forutsigbar sak, forteller Grindheim.

God relasjon

Et annet sentralt element utover punktlighet, er hyppighet på avganger. De to SuperSpeed-skipene, som går mellom Hirtshals og Larvik/Kristiansand, har begge to avganger daglig fra hver side.

– I løpet av et år har vi et par tusen overfarter. To tredjedeler går på Larvik, den siste delen på Kristiansand. Begge steder opplever vi god service med tanke på spacing osv. Det er viktig for oss, noe også frekvensen på avgangene er. Hyppigere avganger gir flere valgmuligheter. Det er et gode i hverdagen vi er veldig fornøyde med, sier Bundgaard Madsen.

Han presiserer at det er mulig å ta i bruk andre transportløsninger.

– Men det er Color Line og deres tilbud som passer oss best. Vi har bygd opp vårt system slik at vi kan bruke SuperSpeed-skipene hver kveld – uansett hvor vi skal.

Direktøren er tydelig på at det er ingen transport som er totalt fri for utfordringer, uavhengig av hvor eller hvordan man frakter.

– Passasjertrafikken er naturligvis viktig for Color Line, og det kan dukke opp noen cargoutfordringer spesielt i sommermånedene. Med det sagt, det er en stor vilje til å løse de utfordringene.

Hyppige avganger

Mode of transport, Motor vehicle, Automotive tire, Road surface, Wheel, Truck, Asphalt, Yellow
Naval architecture, Cruise ship, Water, Sky, Boat, Watercraft, Cruiseferry, Cloud, Travel

Akkurat denne påliteligheten kan ikke Håkull-mannen trekke frem som viktig nok.

– Det er ekstremt viktig. Noen utfordringer vil dukke opp fra tid til annen, men leveringspresisjonen over tid er helt avgjørende. Det føler vi Color Line bidrar til, sier han.

Grindheim er klar på at de ikke har noen planer om å trappe ned bruken av Color Line i nærmeste fremtid. Og får følge av Jesper Bundgaard Madsen. Vendelbo ser nemlig ingen grunn til å bryte med sin norske partner før gullbryllupet er i boks.

– Vi har vært med Color Line siden oppstarten i 1990, og tar gjerne mange tiår til. Man vet aldri helt sikkert, men vi tar det nesten for gitt at de kommer til å forbli en viktig samarbeidspartner for oss og vår utvikling i fremtiden.

En del av fremtiden

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

ANNONSE FOR COLOR LINE CARGO