ANNONSE

Material property, Font

– Skal levere grønne og tilgjengelige løsninger

Trond Tønjum

Vi ligger godt an for å nå målet om å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030.

Klokka har nettopp passert 10 når Color Hybrid smyger seg ut fra havna i Sandefjord. Dagens første overfart har nettopp startet, og tilnærmet lydløst er miljøflaggskipet på vei mot Strømstad.

– Vi er i rute, fastslår Trond Tønjum, konserndirektør for Color Line Cargo.

Han tenker ikke bare på avgangen her og nå.

– Vi ligger godt an for å nå målet om å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Pr. dags dato har Color Line redusert sine utslipp med 41 prosent når vi måler fra år 2000.

Verdens største hybridskip har ikke blitt noen sovepute for Color Line. Jakten fortsetter stadig på nye grønne grep.

Et sentralt miljøaspekt ved sjøtransport er naturligvis også landstrøm. Med Color Line som pådriver, har det etter hvert blitt landstrøm i de fleste av rederiets havner.

– Allerede i 2011 var anlegget i Oslo på plass, det første i verden av sitt slag. I dag har vi landstrøm på alle våre destinasjoner, med unntak av Strømstad og Hirtshals. Men også der vil det komme snart, sier Tønjum.

Cargo-mannens blikk glir like etter utover vannet. Color Hybrid har kommet seg et godt stykke ut i fjorden, og i bakgrunnen er hvalfangerbyen i ferd med å forsvinne.

– Så må man bare erkjenne at det grønne skiftet ikke er gjort med et knips. Gjennom DNVs Grønt Skipsfartsprogram samarbeider vi med industrien for å finne den beste drivstoffløsningen for skip, men det er ingen nå som har den endelige løsningen for alle, forteller Tønjum.

Tidlig ute

Personal computer, Air travel, Peripheral

LEDER AN: Asbjørn Heide Larsen er kaptein på verdens største hybridskip.

Et av de mest iøynefallende grepene ble tatt for fire år siden da hybridskipet ble sjøsatt. Det er imidlertid kun en av mange brikker i rederiets store miljøpuslespill.

– I skipsfartsmålestokk har vi en ganske så ny flåte, Oslo-Kiel-skipene er eldst med sine 17-18 år. Så fartøyene våre er allerede veldig energieffektive, sier Tønjum.

Han peker blant annet på at skipene har moderne maskiner, scrubber, optimaliserte propeller og skrog som glir særdeles effektivt i vannet.

– Likevel jobber vi hver dag hele året med å gjøre skipene enda bedre, og utslippene mindre. Selv om vi er trygge på å nå utslippsmålet for 2030, betyr ikke det at vi kan sitte stille, supplerer Erik Brynhildsbakken, Color Lines konserndirektør for kommunikasjon og samfunn.

– Nå jobber vi med mer kompliserte og innovative løsninger for å ta de neste prosentene. For eksempel å bruke silikonbunnstoff for å redusere motstanden i vannet. Digitaliseringen er også viktig her. Det er mange små og store elementer som skal passe sammen i et stort og komplekst puslespill for at vi skal nå våre mål, fortsetter han.

Kontinuerlig jobb

Color Line gjennomfører en rekke studier på ulike nullutslippsløsninger. Blant annet en ganske så fersk på SuperSpeed-båtene som går mellom Norge og Danmark.

– Den viser at det ikke lenger er teknologien som er den største begrensede faktoren. Det er faktisk økonomien. Fra et teknisk perspektiv er det oppløftende. Fra et økonomisk perspektiv, er det et paradoks. For det blir ingen grønn omstilling med rød bunnlinje, mener Brynhildsbakken.

Han er likevel krystallklar på en ting. Color Line har et mål om være en ledende miljøaktør.

– Vi var først i verden på landstrøm for store skip, og vi var først med hybridsskipet vi sitter i nå. Color Line har hele veien hatt en vilje og evne til å ta de nødvendige stegene tidlig – når teknologien er moden og vi ser det er en reell mulighet. Det skal vi fortsette med.

Står ikke på teknologien

HAR KONTROLL: Maskinistene Trym H. Lokander og Ann Helen Fagerheim overvåker Color Hybrid.

Han påpeker at man må se på en rekke ulike muligheter, og at samarbeid i industrien er en nøkkelfaktor.

– Piloter må gjennomføres og informasjon må deles. Det bidrar også Color Line til. Vi har blant annet pilotert med ammoniakk og andre typer drivstoff, sier Tønjum.

Man kan også på mange måter kalle rederiets hybridskip for nettopp en flytende pilot.

– Her har vi til stadighet besøk av både verft og rederier, de kommer fra hele verden. Med Color Hybrid lærer både vi og industrien mye, konstaterer Tønjum.

En ting er klimamålet som er satt for 2030, en annen ting er hva som er gjeldende for 2050.

– Når både EU, Norge og den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sier netto nullutslipp i 2050, betyr det at de som ikke klarer å følge utviklingen vil gå ut av business på et tidspunkt, sier Brynhildsbakken.

Samarbeider

Erik Brynhildsbakken

Color Line har hele veien hatt en vilje og evne til å ta de nødvendige stegene tidlig – når teknologien er moden og vi ser det er en reell mulighet.

Color Hybrid har kommet inn i svensk farvann, og nærmer seg havna i Strømstad. Snart skal transportørene forlate skipet for denne gang, og rulle videre på en utfordrende klimareise.

– Vi skal levere grønne og tilgjengelige løsninger for transportørene. Vi er der hver dag hele året, og vi utnytter sjøveien som miljøveien. Våre høyfrekvente ruter gir den fleksibiliteten og hurtigheten i leveransene som store deler av bransjen er avhengige av, sier Tønjum.

I fjor transporterte skipene til Color Line, dersom man måler i lane meter, totalt 2.500 km med last.

– Etterspørselen etter utslippsdata og grønne løsninger, er økende. Det merker vi egentlig på alle våre ruter, inkludert Sandefjord-Strømstad. Mange store bedrifter i Norge har sentrallagre i Gøteborg-området, og da er jo dette hybridskipet en veldig god transportløsning, avslutter konserndirektøren for cargo.

Økende etterspørsel

– Kongstanken er sjø og land, hand i hand. Vi ønsker å bidra til grønne korridorer hvor godstransporten kan fraktes miljøvennlig fra start til slutt. Da vil sjøveien være en viktig del for å binde norske og utenlandske korridorer sammen, sier Trond Tønjum.

Det faller i god jord hos Ingelin Noresjø, programleder for GLP.

– Jeg vil skryte av Color Line. De har på eget initiativ, og med andre samarbeidspartnere, gjort et løft for å vise at det er mulig å investere grønt i sjøveien. Så blir ikke transporten som helhet like grønn hvis lastebilene kommer i land og kjører videre på diesel. Det ser Color Line og ønsker å gjøre noe med, sier Noresjø.

Hun forteller dessuten at man ønsker å få mer gods over fra land til bane og sjø.

– Det er et mål som fortsatt står. Det vil spare klima, natur og utslipp i stort monn. Her har vi et stort potensial for utslippsreduksjoner sammen, avslutter Noresjø.

Color Line ser ikke bare på seg og sitt i transportsektorens jakt på utslippskutt. Rederiet er som et av 70 selskaper med i Grønt Landtransportprogram (GLP), et offentlig-privat samarbeid som skal bidra til å få ned utslippene fra transport.

Vil bidra til grønne korridorer

Cheek, Lip, Chin, Smile, Eyebrow, Shoulder, Eyelash, Happy

FOTO: GLP

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

ANNONSE FOR COLOR LINE CARGO